ฉันมีเท่านี้<3

posted on 05 Apr 2010 17:10 by kimee

เท่าที่มีอยู่ในมือ

เท่าที่คุยกันแล้วรู้สึกดี

เท่าที่รักกันแล้วรู้สึกดี

เท่าที่คบกันแล้วรู้สึกดี

ก็ขอให้เป็นอีกหลายเท่าที่เราจะรักกันนานๆ

ถึงกิมจะมีแค่นี้<3 แต่ก็จะรักทุกคนอีกนานๆ:)